Johtamisjärjestelmien avulla tuottavuutta

Toimintajärjestelmä, joka on rakennettu esimerkiksi ISO 9001- tai ISO 14001 -standardin mukaiseksi, jää liian usein yrityksen henkilöstölle vieraaksi ja etäiseksi. On käytetty paljon rahaa ja aikaa, mutta järjestelmä ei vain toimi käytännössä. Toteutus voi olla liian raskas. On ehkä tehty muodollisuuksia, jotka eivät tarpeeksi auta toimintaa.

Esimerkiksi ympäristöjärjestelmänne tuottavuusnäkökulma saadaan henkilöstölle tutuksi raaka-aine-, kemikaali- ja energiataseen avulla. Työpisteissä syntyvien jätteiden ja päästöjen kustannukset tehdään tunnetuiksi ja haetaan säästöpotentiaali.

Itsearviointi

Itsearviointi on pk-yritykselle tehokas tapa selvittää toiminnan kypsyys. Laatupalkintoajattelu tarjoaa tähän työkalut. Itsearviointi saadaan 20...30 hengen yrityksessä läpi yhden työpäivän aikana. Osallistujat saavat käsityksen kokonaisuudesta ja selkeän tehtäväluettelon kehitettävistä asioista.

Auditointi

Auditointi on oikein käytettynä tehokas oppi siihen, kuinka organisaation todellisuus toimii. Havaintoja tulee jokaisesta auditoinnista parhaimmillaan kymmeniä. Vasta, kun poikkeamien juurisyyt saadaan poistetuiksi, päästään hyödyntämään yrityksen eteen tekemänne työ.

Ota yhteyttä, niin tehdään tuottavuusnäkökulma eläväksi ja kiinteäksi osaksi laadunhallinnan tai ympäristönhallinnan käytäntöjänne. Tähän voivat kuulua auditointien soveltaminen, koko yrityksen tai osan itsearviointi tai yksittäisen prosessin auditointi LPA-tekniikkaa käyttäen.